Certificats

Segons l’opció sol·licitada en la inscripció, els requisits per obtenir el certificat són els següents:

 

Tipus 1

Certificat d’assistència de l’IEC. Es lliurarà a qui ho sol·liciti i assisteixi a un mínim del 80% de les sessions.

 

Tipus 2

Certificat amb el número d’hores d’assistència al simposi com activitat formativa del curs 2014-2015 del Doctorat Societat i Cultura de la Universitat de Barcelona.

 

Tipus 3

Certificat d’aprofitament d’activitat de formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament. Per obtenir-lo cal assistir a un mínim del 80% de les sessions i lliurar el resum de dues de les ponències amb una extensió màxima de 3 fulls abans del dia 10 de novembre a l’adreça sha@iec.cat.

 

Tipus 4

Certificat d’aprofitament pel reconeixement d’un crèdit de la Universitat de Barcelona. Per obtenir-lo cal assistir al simposi i lliurar un treball o bé de síntesi general del simposi o bé referit al tema d’una de les ponències, de màxim 10.000 caràcters amb espais, abans del dia 10 de novembre a l’adreça sha@iec.cat.